Daňové přiznání a daně u nemovitostí

Daňové povinnosti při prodeji nemovitosti a osvobození z placení daní

Prodali jste byt, rodinný dům či jinou nemovitost? Peníze za tuto obchodní transakci jsou vaším příjmem, ze kterého se má platit daň z příjmu. Ne vždy je to však nutné. Existuje totiž několik možností, kdy budete od daně z příjmu při prodeji nemovitosti osvobozeni. Rozhoduje doba a forma vlastnictví nemovitosti. Případně způsob nabytí nemovitosti nebo zda peníze z prodeje využijete k nákupu dalšího bydlení.

Daň z prodeje nemovitosti nebudete muset platit, pokud prodávanou nemovitost vlastníte alespoň 10 let. A nebo budete mít v nemovitosti bydliště minimálně 2 roky bezprostředně před jejím prodejem.

Pro podnikatele pak platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné 2 či 10 leté lhůty nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

Pozor, bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm. Co v legislavtivě znamená pojem bydliště vymezuje zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

U družstevního bytu Vás osvobodí od placení daně z příjmu časový test, kdy jste členem bytového družstva alespoň 5 let bezprostředně před převodem družstevního podílu k družstevnímu bytu.

Osvobozeni od placení daně z příjmu z převodu nemovitosti či převodu družstevního podílu také budete, když do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje nemovitosti použijete tuto finanční částku na uspokojení svých bytových potřeb. Další variantou je, že jste odpovídající částku už vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Přijetí peněz je však třeba vždy oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Konkrétně tyto podmínky řeší §4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu.

Při prodeji nemovitosti, kterou jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel nemovitost prokazatelně vlastnil. Příbuzenství v řadě přímé definuje občanský zákoník v § 117. Přímými příbuznými jsou například rodiče a děti či prarodiče a vnuci.

V případech, že výše uvedené podmínky pro osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti nesplňujete, jste povinni tento příjem přiznat a zdanit. Učiníte tak v rámci daňového přiznání k dani z příjmů, které se podává vždy do konce března následujícího roku.

Jako výdaj proti příjmu z prodeje nemovitosti uvedete vámi zaplacenou kupní cenu při pořízení nemovitosti. Dále pak do výdajů lze kromě kupní ceny, za kterou jste nemovitost nabyli, nebo ceny podle znaleckého posudku při nabytí daru či usnesení o dědictví, započítat i náklady spojené s prodejem nemovitosti a případné investice do nemovitosti. Daň z příjmu tak budete platit pouze z případného kladného rozdílu.