Právní služby při prodeji nemovitosti

Na právním zajištění prodeje nemovitosti se nevyplatí šetřit. Domluva se stranou prodávající na finální kupní ceně za nemovitost je odrazový můstek k tomu, abychom se domluvili, jak bude transakce probíhat a jaký bude způsob úhrady kupní ceny za nemovitost. Je dobré mít zkušeného realitního makléře, který úzce spolupracuje se zkušeným advokátem a nebo mít vlastního právníka jako konzultanta. Cílem je, abyste se opravdu stali novým vlastníkem nemovitosti.

Nejprve Vám strana prodávající, potažmo realitní makléř, předloží první návrhy smluv a je na vás, jak je budete nebo nebudete připomínkovat. V případě, že návrhy smluv připravoval realitní makléř, úvodní návrhy smluv již většinou odrážejí domluvené podmínky mezi smluvními stranami, i tak je dobré se s obsahem seznámit, případně konzultovat.

Jaké smlouvy vlastně budeme podepisovat? Jako první bývá zpravidla rezervační smlouva, která již v sobě obsahuje základní podmínky transakce mezi smluvními stranami, je to jaká si smlouva o budoucí smlouvě. Následuje kupní smlouva a smlouvu o úschově finančních prostředků, případně smlouva o úschově listin a jiné právní dokumenty. V případě, že nákup nemovitosti je financován hypotečním úvěrem nebo úvěrem ze stavebního spoření, je nutné veškeré smlouvy zkonzultovat s bankou či spořitelnou.

Bez zkušeného realitního makléře, který vám celou transakci ohlídá a pomůže vyřídit potřebné věci spojené s nákupem nemovitosti, se opravdu neobejdete. Využít jeho služeb vám doporučuji i v případě, kdy se s prodávajícím dobře znáte. Použít z internetu obecné vzory smluv se Vám nemusí vyplatit.

Při prodeji nemovitosti chceme docílit toho, aby katastrální úřad zapsal vlastnické právo strany kupující bez průtahů a hned na poprvé. Na zápis má katastrální úřad 30 dnů. Ochranná lhůta od podání návrhu na vklad je 20 dnů.

Je nutné myslet na řadu situací „co by kdyby“. A právě od toho je tu zkušený realitní makléř, který za vás domyslí řadu takových situací, abyste se bezpečně stali vlastníkem nemovitosti bez zbytečných průtahů a finančních ztrát. Pár příkladů:

  • Co když byla v předchozím převodu nemovitosti chyba? Je prodávající skutečně vlastníkem nemovitosti a oprávněný k tomu s nemovitostí nakládat?
  • Co když jsou na listu vlastnictví k dané nemovitosti další práva nebo věcná břemena, o kterých vám prodávající neřekl? To ani nemluvím o exekucích.
  • Co když prodávající uvádí v návrhu smluv nějaké nepravdivé nebo chybné informace?
  • Co když není v návrhu smluv správně popsán mechanismus, jak by se Vám vrátila kupní cena zpět, jestliže by převod nemovitosti neproběhl?

V případě nákupu nemovitosti na hypoteční úvěr či na úvěr ze stavebního spoření, bude chtít vidět smlouvy i financující banka. Pro schválení hypotečního úvěru jí budou stačit finální návrhy dokumentů a pro čerpání úvěru pak všechny smlouvy podepsané. Banka si hlídá především účel poskytnutého úvěru, kam a komu bude peníze posílat atd.

Zkušený realitní makléř je schopen za Vás vést jednání s protistranou, bankou, stavební spořitelnou, dalším právníkem, pomůže s předáním nemovitosti a s přepisem energií, pomůže se vyplněním daňového přiznání, poradí jak na daň z nemovitosti či na daň z příjmu apod. Jeho přínos je hlavně v úspoře Vašeho drahocenného času a nervů vůbec.